Déjà vu Recycle Store
Anfu Road, Shanghai
2020

Single Person
Yongkang Road, Shanghai
2019

Common Zhang
ARAAPM, Guangzhou
2020

WHL House
Weihai Road, Shanghai
2018

Lake House
Xintiandi, Shanghai
2018
XIAOZHUO
Wukang Road, Shanghai
2021

BROWNIE / Project
M50, Shanghai
2019
Wild Studio
Nantong, Jiangsu
2019

KÜKÜ Pop-up Store
TX Huaihai Young Power Center, Shanghai
2019

Wander Farm
Kunshan, Jiangsu
2019

YJL Studio
Yongjia Road, Shanghai
2017


New projects inquiries :

info@offhandpractice.com


Careers and internships :

info@offhandpractice.com


Press and general inquiries :

info@offhandpractice.comStudio :

Building 5,
321 Yongjia Road,
Shanghai, China


 
 
 
© 2021 OFFHAND PRACTICE - Credits